Homosistein (Yeni Kolesterol)

Homosistein (Yeni Kolesterol)

Koroner kalp hastalığı riskini artıran, ortadan kaldırabilen bir risk olan homosistein yıllardır bilinmesine karşın çok az tanınmaktadır.

Hiperhomosistein'in neden olabileceği hastalıklar ve bozukluklar

Kalp krizi
Felç
Venöz Tromboz
Düşük tehdidi
Prematüre doğum
Çok düşük doğum kilosu
Osteoporoz
Presbiyopia
Alzheimer dan kaynaklana hafıza kaybı
Nöral tüp defekti
Hamilelikte hipertansiyon

Kan Homosistein yükseldiğinde zararlı etkiler 2 metabolizma ile meydana gelir:

1. Homosistein yükseldiğinde serbest radikal yapısındaki maddeler damar duvarlarını zedelerken yumuşak doku hücrelerinin gelişimini destekler ki her iki durumda kanallarda daralmaya yol açan lezyonlar olur.

2. Diğer yandan da homosisteinin pıhtılaşma mekanizması üzerinde yaptığı bozucu etki nedeniyle damarda pıhtı oluşumu artar.

Bu 2 zararlı etkinin birleşmesi sonucunda damar sertliği gelişme süresi hızlanır ve damar içinde pıhtı oluşma riski yükselir.

* Homosistein konsantrasyonundaki her 5 umol/L'lik kademeli artış koroner kalp hastalığı riskini %240 oranında artırmaktadır.

* Yapılan bir çalışmada spor sonrası göğüs ağrısı olan 2 vakada, Birincisinde serum homosistein düzeyi 13,6 umol ve bir koroner damarda kısmi tıkanıklık saptandı.İkincisinde serum homosistein düzeyi 18,2 umol ve 3 majör koroner arterin tıkalı olduğu görüldü. Araştırılan vakaların ise ancak %34,9 unda serum kolesterol düzeyleri yüksek bulunduğu ve serum kolesterol ile tıkalı damar sayısı arasında bir ilişki bulunmadığı görülmüştür.

* Kadınlarda serum homosistein düzeyleri19umol/L ve üzerinde olan kadınlarda kronik kalp rahatsızlıkları riskinin serum homosistein düzeyi 9umol/L ve daha az olan kadınlara kıyasla 12.8 kat daha fazla olduğu saptanmıştır.Kan homosistein düzeylerinin kronik kalp rahatsızlıklarında bağımsız bir risk faktörü olarak önem taşıdığı gözlenmiştir.

* Sigara içen kişilerde homosistein düzeyleri yüksek olduğundan arter tıkanması riski 4 katına çıkmakta ve hipertansiyon eşik eden vakalarda 2 kata varan artış görünmektedir.

Homosistein kimlerde ölçülmeli?

• Ailelerinde kroner arter hastalığı olanlarda,
• Yüksek kolesterol, LDL kolesterol , Trigliserid düzeyi yüksek olan kişilerde,
• Koroner arter hastalığı olan kişilerde,
• Sigara ve alkol kullananlarda,

Koroner kalp hastalığına yakalanma olasılığını artırdığı bilinen risk faktörleri:

1. Kontrol edilmesi ve ortadan kaldırılması mümkün olmayan risk faktörleri;

• Aile faktörü,
• Yaş : erkeklerde 45 yaşın üstü, kadınlarda 55 yaşın üstü,
• Cinsiyet:kronik kalp hastalıkları riski erkeklerde kadınlara oranla yüksektir.Kadınlarda menapoz sonrası risk 2 katına çıkar.

2. Kontrol edilmesi ve ortadan kaldırılması mümkün olan risk faktörleri:

• Diyet
• Obezite
• Sigara
• Yüksek tansiyon
• Diabet
• Fiziksel aktivite azlığı

E-Bültenimize Abone Olun
Top